Mijmeringen bij daglicht & gedroogd gras (2018)

De zon draait
De wolken hangen
De mensen zijn moegestreden
De dieren zijn tam

Er wordt gedroomd
Er is verlangen
Televisie, radio, bliksem en balpennen
Een lach van een fee
Een frons van een heks

De labrador staat op wacht
De nozem is bekaf
De inhoud is hard
De relatie is zacht

Te lang geaarzeld
Te vaak omstreden
De afslag gemist
Het konijn is dood
De mist overreden